Naše služby

Výuka první pomoci

Na dotaz

Výuka první pomoci formou kurzů, besídek a školení je naší doplňkovou činností. Školíme úřady, instituce, školy, školky, ale i soukromé subjekty. Dle povahy a velikosti akce může být zdarma či za úplatu.

PÁTRÁNÍ

ZDARMA

Pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách napříč Českou republikou je naší hlavní činností a je vždy a pro všechny zdarma.

Více informací níže

Asistence

Na dotaz

Zdravotní a technické asistence (dohledy) na různých akcích jsou nadstavbovou činností. Zajišťujeme kulturní akce, sportovní soutěže apod. Dle povahy a velikosti akce jsou asistence zdarma či za úplatu.

Krátké info o nás

I když humanitární činnost jako taková není naší primární aktivitou, účastnili jsme se pomoci v obcích zasažených tornádem v roce 2021, kde jsme působili po dobu jednoho měsíce jako zdravotníci, logistická podpora a v prvních dnech i jako pátrači. Za zmínku stojí, že naši zdravotníci za dobu svého působení zde provedli samostatně celkem 1825 ošetření celé škály druhů a závažnosti poranění v nestandardních podmínkách a to od život ohrožujících komplikovaných poranění, až po třísku v prstu.

Užívané metody pátrání

Pěší pátrání v terénu
94%
Strojní pátrání v terénu
92%
Pátrání v zastavěných oblastech
15%
Pátrání pomocí letadla a dronů
10%

Pátrací akce

Pátrací akce našeho týmu rozdělujeme dle dvojího typu. Jednak dle toho, kdo je oznamovatelem, tedy na pátrání na výzvu IZS a na pátrání na žádost osoby blízké.
Rozdíl mezi nimi je pro neznalou osobu nulový a jedná se v podstatě o administrativní odlišnosti.

Druhým způsobem dělení je pak dle závažnosti akce na tzv. "Okamžitou reakci" a "Plánované pátrání".

Okamžitá reakce se užívá v případě, že se o pohřešovaném dozvíme v řádu minut až hodin od zmizení, pohřešovaným je dítě a nebo je u pohřešovaného důvodná obava o jeho zdraví či život. V tomto scénáři aktivujeme členy v daném kraji (případně i v krajích sousedících) a plánovaný prvotní výjezd akceschopného týmu je do 60 minut s tím, že průběžně mohou přibývat další zasahující, dle jejich možností. Plánování této akce probíhá až na místě a jedná se spíše o akci bez zázemí a další podpory mimo síly a prostředky realizující samotnou pátrací činnost.

Oproti tomu Plánované pátrání je hlášeno v řádu jednotek dnů předem, jeho plánování probíhá v součinnosti s ostatními zasahujícími složkami, sjíždí se na něj členové z celé republiky a počítá se s vybudováním a udržováním zázemí pro pátrající členy, ošetřovnou a také se štábním zázemím pro plánování a řízení akce. Akci samotné pak předchází telefonické a online meetingy v řádech hodin, kde se posuzují veškerá známá fakta, vytváří se také varianty, odhady a možné scénáře a připravuje se pro ně adekvátní operační strategie. Tento postup se užívá zejména pokud se jedná o pohřešovanou skupinu, či jednotlivce u nějž nehrozí bezprostřední riziko ohrožení, případně se do tohoto typu zásahu může volně posunout i okamžitá reakce, pokud je nutné dlouhodobé kontinuální pátrání v terénu a jeho aktuální výsledky nejsou uspokojivé.

Reference

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Technické cookies
Jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají.
Analytické cookies
Pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketingové cookies
Díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.
Meta chat (Facebook)
Accept
Decline